Hati :)

SAYA MAHU SELALU BERADA DALAM DAKAPAN AWAK :')

How can I forget you
when your always on my mind ?

How can I'm not want you
when your all I want inside ?

How can I let you go
when I can't see us apart ?

How can I not LOVE you
when you CONTROL my HEART ?